Facebook
Dołącz do nas hotel

Oświadczenie - Andrzej Kujda


Szanowni Państwo
Chcę poinformować, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku kończę moją pracę na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Sportu w Miętnem.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Naszym klientom, gościom Ośrodka, Kierownikom grup, trenerom, za wieloletnią współpracę. Za wiele wspólnych chwil, które pozwoliło nam razem zbudować to miejsce i atmosferę Ośrodka, do którego chętnie wracaliście, a My robiliśmy wszystko, żeby zdobyć Wasze zadowolenie i zaufanie.
Chcę również podziękować wszystkim moim współpracownikom, z którymi przez ten okres miałem przyjemność pracować. Dziękuję za trud, zaangażowanie profesjonalne podejście do realizowanych obowiązków i zadań. Dzięki Naszej wspólnej pracy systematycznie i konsekwentnie zgodnie z założonym pomysłem i planem budowaliśmy markę i wizerunek Firmy Hotel Miętne.
Wracając pamięcią 7 lat wstecz, chcę powiedzieć, że nie było to łatwe zadanie. Rozpoczynaliśmy pracę w dziewięcioosobowym zespole a zadania, jakie zostały nam postawione były ogromne.
Utworzony 1 lipca 2012 roku samorządowy zakład budżetowy obejmował 2 obiekty z miejscami noclegowymi /ok.300 miejsc/, obiekt żywieniowy /kuchnia/, obiekty sportowe /boiska piłkarskie, korty tenisowe/, Dwór z parkiem, przyległe tereny zielone i 2 oficyny. Zgodnie z wypracowaną koncepcją zakład budżetowy miał sam zapracować na wszystkie koszty, wynagrodzenie pracowników i utrzymanie obiektów. Do końca roku zwiększyliśmy zatrudnienie do 17 osób i rozpoczęliśmy intensywne działania marketingowe i promocyjne. Powoli zaczęliśmy pozyskiwać grupy. Rok 2013 i 2014 był rokiem, gdzie udało się nam ledwo zarobić na wszystkie koszty. W roku 2015 przekazaliśmy kosztowny w utrzymaniu Dworek i park, zamykając rok z niewielkim zyskiem.
Rok 2016 był rokiem przełomowym, rozpoczęliśmy długo planowaną i oczekiwaną inwestycję „Remont i modernizacja sali stołówkowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej”. Realizacja tego programu trwale zmieniła wizerunek i możliwości Ośrodka,
Serdecznie pragnę podziękować Zarządowi Powiatu i Staroście Markowi Chciałowskiemu za współpracę i dotację, która w 50% pokryła koszty realizacji projektu. Dziękuję również pracownikom Starostwa za pomoc w jego realizacji. Dla Naszego Ośrodka było to potężne wsparcie, które pozwoliło Nam wejść na właściwy poziom realizacji usług, budowania zaufania i współpracy z Naszymi klientami.
Pomimo potężnych kosztów poniesionych na zamknięcie inwestycji w roku 2016 i 2017, dzięki wysiłkowi całego personelu wypracowaliśmy zysk, który pokrył koszty realizacji projektu.
Dzisiaj Ośrodek realizuje długofalowy program rozwoju i współpracy z licznymi klientami: Klubami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, firmami, biurami podróży, organizacjami studenckimi, zespołami artystycznymi, jednostkami samorządowymi, oraz klientem indywidualnym.
Zatrudniamy ponad 30 osób, większość na umowy o pracę. Zaangażowanie wszystkich pracowników, stabilna sytuacja zakładu pozwala nam na prowadzenie solidnej i perspektywicznej polityki rozwoju Ośrodka.
Dziękując obecnemu Zarządowi i Panu Staroście za współpracę, chcę powiedzieć, że przekazuje Ośrodek w dobrej kondycji finansowej, z licznymi klientami oczekującymi na współpracę i podpisanymi kontraktami.
Myślę, że przyszłe Kierownictwo Firmy prowadzić będzie Ośrodek w kierunku jego dalszego rozwoju i budowaniu pozytywnego wizerunku Firmy Hotel Miętne – zadowolenie klientów było zawsze Naszym głównym celem.
Jeszcze raz bardzo dziękuję moim pracownikom za wsparcie, razem spędzony czas, i wiele wspólnych przeżyć.
Życzę dobrej współpracy z Nowym Kierownictwem Ośrodka i realizacji zaplanowanych celów.
Pozdrawiam Andrzej Kujda.